Vi har ett betalsystem med nästintill inga pengar – skillnaden mellan permanenta pengar och krediter (skulder)

Krediter är egentligen inget annat än skuld.  Att handla på krita betyder att man ska betala senare – dvs kredit är inget annat än en omskrivning för en skuld.

Pengars uppgift är att betala (döda) skulder. Mao när bankerna hittar på krediter (sina egna skulder som de ”lånar ut” till kundkonton) så ökar mängden skulder. Mao bankernas krediter föder skulder istället för att döda skulder. Mao bankernas krediter gör motsatsen till vad pengar ska göra – vi får ett betalsystem där fler skulder föds än dödas. För att förstå ett betalsystem som gör det det ska göra – döda skulder – måste man förstå skillnaden mellan att använda permanenta pengar och krediter (skulder) som betalmedel.

Permanenta pengar, såsom kontanter, dödar skulder. Jag betalar dig en 100-lapp som jag var skyldig dig för att du bjöd mig på fika på café. Mängden skulder i samhället minskar då med 100 kronor men 100-lappen finns ju kvar. Du kan betala din kompis som du är skyldig 100 kr med 100-lappen du fick av mig varvid mängden skulder i samhället minskar med ytterligare 100 kronor. 100-lappen kan vandra runt i samhället och döda skuld efter skuld – likt en katalysator i en bil kan 100-lappen döda skulder utan att själv förtäras.

Det är så ett riktigt betalsystem ska se vara utformat – det ska bestå av permanenta pengar som gör det pengar ska göra – döda skulder.

Jag tror att tröskeln i att förstå skillnaden mellan permanenta pengar och krediter ligger i att det kan verka ologiskt att man kan betala en skuld med en skuld (kredit). Om vi tar det konkret kanske skillnaden mellan permanenta pengar och bankernas krediter (skulder) blir klarare.

Säg nu att du bor i en fattig by där ingen har några pengar och du vill köpa Nisses cykel. Du är pank men Pelle är skyldig dig 1000 kronor så du säger till Nisse att han ska få betalt när du får 1000-lappen av Pelle. Nisse går med på dealen och säger att han kan vänta till du fått 1000-lappen av Pelle. Nisse låter dig köpa cykeln på kredit.

Notera att inga pengar användes i ovan transaktion – du lovade Nisse att betala honom 1000 kronor och gav Nisse en muntlig förpliktelse (obligation på engelska – därav ordet obligation) att du ska betala senare. Mao ingen slutgiltig betalning har skett såsom skedde i exemplet där jag betalade dig rakt i handen med 100-lappen för fikat, Notera också att det nu finns en risk i att Nisse inte blir betald om du inte får tillbaka din 1000-lapp av Pelle.

Säg nu att Nisse vill köpa en dator av Ulla för 1000 kr. Men Nisse har ju heller inga pengar så han säger till Ulla att han ska betala när han får 1000-lappen av dig när du får 1000-lappen av Pelle. Ulla är snäll så hon går med på detta och Nisse får köpa datorn och Nisse lovar (promise på engelska – därav ordet promissory note) att betala senare.

Observera återigen att inga pengar användes och ingen slutgiltig betalning skett. Pelles skuld har används som betalmedel men Pelles skuld är ju inga pengar så därför dödas inga skulder – mängden skulder har istället ökat.

Ulla kan i sin tur köpa något hon vill ha för löftet om att Pelle ska betala dig och du ska betala Nisse som ska betala Ulla varvid kedjan av skulder växer. Samtidigt växer även risken för att kedjan kan brytas. Kan inte Pelle få ihop 1000 kronor kan han inte betala dig och du kan inte betala Nisse och Nisse kan inte betala Ulla osv.

Ovan är precis vad som håller på att ske med betalsystemet i alla länder då det knappt finns några pengar som kan döda skulder och därmed riskerna. Bankerna sitter i skuld till sina kontokunder och till varandra i kedjor av förpliktelser att betala varandra någon gång i framtiden och kedjorna har bara blivit längre och längre vilket lett till att mängden skulder och riskerna i kedjorna till slut blir så stora att det räcker med att en länk går sönder för att hela skiten ska rasa.

Lösningen är att Riksbanken skapar skuldfria permanenta pengar – dels i form av sedlar och mynt – dels att riksbankskontona öppnas för allmänheten då riksbankskontona kan innehålla permanenta pengar (=centralbankspengar, dvs E-kronor). Om bankerna får fortsätta detta vansinne kommer mängden krediter, dvs skulder, göra skuldslavar av alla (om inte annat så genom skatten då bankerna sätter stat och kommun i skuld med sina påhitt). Och det måste göras snart annars kommer bankernas pyramidspel av obetalda skulder (krediter) rasa med enorma konsekvenser för alla.

————————————–

cover_i_sigil

Boken som mekaniskt beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Annonser

14 tankar om “Vi har ett betalsystem med nästintill inga pengar – skillnaden mellan permanenta pengar och krediter (skulder)

 1. Sedlar är framställda på kommando från politiker eller tjänstemän i riksbanken. Historien visar att de aldrig kunnat låta bli att fingrar på penningpressens hjul, utom under den tid pengarna varit kopplade till en vara, oftast guld. Manpuleringen av pengars värde är helt enkelt en för stor frestelse för maktens utövare.

  • Nä, läs Zarlenga som slaktar Österrikiska skolans Mengers historiebeskrivning jäms med fotknölarna..

   Bankerna har skapat krediter under guldbas också. Nixon gick ur guldbasen för att de skapat mycket mer krediter än det fanns guld. Den stora depressionen på trettiotalet blåstes upp på 20-talet av bankernas krediter under gudlmyntfot. Faktum är att en guldmyntfot måste vara en skuldmyntfot baserad på krediter då folk inte kommer idka byteshandel med guld. Guld är bankirernas räddningsplanka och Mises ljuger mer än vad alla hästar har travat. Saker blir inte sanna bara för att man upprepar dem i evighet.

 2. Det är en sak att skapa krediter med icke existerande guld som bas och en helt att använda metallen som bytesmedel. Förhållandet för länge sedan var 10/1 mellan guld och silver. Båda är skulddödare och mycket svåra att förfalska. Sedlar framställs i en av staten kontrollerad tryckpress vilket bara är snäppet bättre än krediter. Värst är digitala krediter vilket ger staten den totala makten över alla, sedan får Zarlega skriva vad fan han vill. Jag har för mig har läst hans bok en gång, utan att imponeras. Ska det läsas något så läs Orwells 1984 eller Murray Rothbards ”Vad har staten gjort med våra pengar”.
  Du verkar blunda för att vi lever i en tid där de största förbrytarna är de som styr samhället genom pengarna och att detta sker med statens goda minne! Inget blir bättre genom att ge ännu mer makt till dessa maktgalna psykopater. Digitala pengar är den ultimata makten över befolkningen och ännu mer makt till den finansiella eliten.

 3. Staten ska inte skapa krediter, dvs skuld, såsom bankerna gör idag – staten ska skapa permanenta pengar i form av kronor (i fysisk eller digital form). Guld är inte är krediter – kronor i sig är inte krediter. Bankerna ska fråntas rätten att hitta på skulder (krediter) från luften.

  Du kommer inte undan att stora depressionen på trettiotalet skedde under guldmyntfot genom att bankerna blåste upp en jävla massa krediter på 20-talet. Enligt Friedman berodde depressionen på att penningmängden (borde egentligen hetat skuldmängden då de var krediter, dvs skuldsedlar, på guld) med 1/3. Som Irving Fisher skrev saknade systemet totalt en fast penningmängd.

  Det är lite tjatigt att bemöta den österrikiska skolans eviga ljugande om historien.

  En skuldmyntfot (krediter) under guld är jättebra enligt den österrikiska skolan. Går det åt helvete är det aldrig själva systemet med att bankerna hittar på krediter som är problemet – bankerna är aldrig skyldiga – alltid staten – oavsett hur mycket krediter bankerna hittar på är den sjuka lösningen enligt den österrikiska skolan att slopa alla regler staten kan ställa på bankerna så de kan hitta på än mer. Det har prövats några gånger och det har alltid fått åt helvete. Dagens jätte-bostadsbubbla beror på att staten släppte loss bankerna 1985 iom den sk novemberrevolutionen, dvs kreditavregleringen. Ekonomiprofessor Richard Werner visar hur i boken ”Mammons furstar” hur Tyskland, Japan och de Asiatiska tigrarna haft ett enormt koppel på bankerna genom sk fönsterstyrning av påhittade krediter och hur det förklarar deras ekonomiska uppgång. När Japan släppte loss bankerna hittade de på en jävla massa krediter och blåste upp värsta bostadsbubblan som sprack i början av 90-talet (ungefär samtidigt som kreditbubblan/bostadsbubblan sprack i Sverige)

  Och lösningen, enligt den österrikiska skolan, är, som sagt, att släppa alla tyglar på bankerna då det alltid är statens fel att bankerna alltid gör som de gör när de är otyglade. Det är som om ett barn i 20-års åldern skyller på föräldrarna för att han festat bort alla föräldrarnas pengar – då är det enligt den österrikiska skolan föräldrarnas fel och lösning är att låta ungen få tillgång till alla föräldrarnas konton – det är fel av föräldrarna att inskränka barnets frihet.

  Som sagt, det är tröttsamt att bemöta den österrikiska skolans världsfrånvändhet och totala historielöshet.

  • Som jag har skrivit är jag för lokala valutor – helst ruttnande (såsom Silvio Gesells som räddade Wörgl ut värsta depressionen på 30-talet – Irwing Fisher sa att hade Gesells ruttnande pengar införts hade depressionen kunnats avbrytas bara inom några veckor) då själva ruttnandet gör att de är skyddade mot spekulation från sådana som Soros (som är uppbackad av de ”oskyldiga” bankerna), gärna i kombination med nationell clearing enligt Keynes Bancor-förslag.

   • Jag menar att din analys håller streck. Visst, jag förstår att man med all rätt kan ha en mörk syn på staten och tilliten till den (inte minst historiskt), men jag bedömer det inte som att staten i dag har något intresse av att se till att samhället och dess funktioner går under i en katastrof. Jag menar att staten trots allt är förnuftigare än så. Alternativet med generell (allomfattande) byteshandel innebär väl snarast att vi så att säga förpassas tillbaka till en ”stenåldersnivå”?

   • Japp som Steve Keen brukar säga:
    ”I’ve always said, yes, there is a post-industrial society. It’s called “hunting and gathering” ”

    Kanske inget att längta tillbaka till (fast, förvisso, närheten till land och natur är kanske vad som saknas för oss ”postindustruella människor”). Det är i det ”postindustriella” samhället som bankerna dumpar oss när de sugit ut allt av den reella ekonomin (såsom Michael Hugson påpekar i sin bok ”Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy”) . Bankerna skuttar från stat till stat och lämnar tomma uppätna skal efter sig när den reella ekonomin av riktiga varor och tjänster sugits ut. Staten är ett redskap – det kan användas för att skydda oss mot bankernas finansiella parasitism – eller – staten kan sitta i samma båt som parasiten och ro ditt Wallenberg pekar.

 4. Från Irving Fishers (samtida och lika ”stor” nationalekonom som Keynes men mer åt höger – laissez faire i allt utom hur pengar skapas) bok ”100% Money”, skriven 1935. Om hur vi inte har något permanent penningsystem

  ” If all bank loans were paid, no one would have a bank deposit, and there would not be a dollar of currency or coin in circulation.

  This is a staggering thought. We are completely dependent on the commercial banks. Someone has to borrow every dollar we have in circulation, cash or credit. If the banks create ample synthetic money, we are prosperous; if not, we starve. We are absolutely without a permanent monetary system.

  When one gets a complete grasp upon this picture, the tragic absurdity of our helpless position is almost incredible–but there it is.”

  I samma bok skrev Fisher också:
  ”In the United States, as in a few other countries, most of our bills are paid by check — not by money passing from hand to hand.”

 5. Jag har aldrig sagt att staten ska skapa krediter eller skulder på guld. Jag har sagt det är ett bedrägeri. Jag har sagt att guld, silver eller någon annan vara i fysisk form ska vara bytesmedel/pengar. Jag litar inte det minsta på staten eller den maktgalna elit som gömmer sig bakom statens tjänstemän.

  Om det kommer ett förslag på att vi alla ska ha ett konto på riksbanken innehållande digitala blippar som kallas pengar, så har staten lyckats införa den ultimata makten. Då kan varje transaktion följas in i minsta detalj. Varje vana vi har kan registreras, följas och bokföras i det övervakningssamhälle som ända sedan Gustav Wasas tid varit maktens drömscenario.

  Men egentligen diskuterar vi en tänkt utopi. Dagens värld är på väg mot ättestupan. Om det blir några nya pengar eller om det kommer att finns något samhälle när industrisamhället kollapsat återstår att se. Men om så, så kommer dess innevånares bytesmedel garanterat att vara av lokal art och om de ska bedriva handel med andra samhällen kommer denna valuta bestå av någon sorts vara. Kor, höns, ved, skinn, ägg, potatis, guld, silver, mm, kommer att vara bytesmedel. Planetens viktigaste resurser är utspridda och omöjliga att återvinna. Spekulationekonomin kommer därmed till sitt definitiva slut.

  • Men vad är skillnaden mellan att staten följer precis varenda sak vi gör från att bankerna gör det (vilket de redan gör medan med förevändningen att de ska stoppa skatteflykt medan bankerna fifflar hej vilt genom att forsla pengar till Panama). . Mussolinis definition på fascism – att gränsen mellan stat och bankerna (som inte ens är företag) är totlat utsuddad och det är samma gäng – skillnaden mellan dig och mig är väl snarast att du tror staten styr bankerna – jag tror det är precis tvärtom – politikerna gör vad Wallenberg säger till dem – t.ex Löfven som åker till Saudiarabien och hjälper Wallenberg kränga vapen.

   Jag håller med om att staten inte ska ha koll på allt – därför ska fysiska kontanter som betalmedel skyddas. Men digitala kontanter (E-kronor) ska ersätta bankernas krediter som bankerna skuldsätter allt med. Att bankerna tillåts ändra bas och skuldsätta allt med krediter på guld är bara ett byte av klädedräkt på samma skuldslaveri.

   Vi har skilda uppfattningar kring om vi kommer återgå till byteshandel eller ej (och om guld kommer spela någon större roll i en möjlig sådan – jag tror mat är ett bättre bytesmedel). Men principiellt har jag definitivt inget emot byteshandel som måste ske lokalt och med lokala resurser – tvärtom, jag välkomnar också mer av sådan lokal ekonomi.

  • Jo, men att Goldman Sachs FED går in kan ju kanske tyda på viss desperation. Jag menar hela blockchaintanken är u anti centralbanker och anti Goldman Sachs. Rent spontant känns det som ett försök att proppa upp dollarn. Eller så försöker de sänka trovärdigheten för blockchain.

 6. Michael, jag har en fråga angående Danske Bank-skandalen där banken påstås ha hjälpt kriminella att tvätta svarta pengar i Baltstaterna. Vad har USA:s myndigheter med denna påstådda penningtvätt att göra och vem ska i så fall driva in och få bötesbeloppet på 100 miljarder man hotar med. Borde det inte vara danska myndigheter som skulle driva målet mot banken? Ska verkligen USA blanda sig i detta och på vems bevåg?

  • Kanske har Danske Bank gått in på de CIA:s och de amerikanska storbankernas penningtvättande. För svarta pengar är en del av att proppa upp efterfrågan på dollar samt recycling t.ex – narcodollarn. Banksystemet är ju en maffiaverksamhet och underhuggare ska väl hållas korta.

   Om en amerikansk bank gör det Danske Bank gjort får den amerikanska storbanken Ruble och den amerikanska bankmaffian med FED i spetsen kan manipulera den ryska valutan. Om Danske Bank sitter med alla ”svarta” Ruble så underminerar det mao amerikanska bankmaffians makt.

   Men Danske Bank måste varit klantiga som fan. Då alla digitala dollar bara kan finnas på FED:s datorer i New York kan FED i realtid se precis varenda transaktion (tydligen stoppade det en transaktion där en dansk företagare betalade för en låda Kubanska cigarrer – så extrem kontroll på alla transaktioner i digitala dollar har de) . 85% av alla valutatransaktioner sker i dollar och de flesta är penningtvätt eller spekulation (endast 0,6% av alla valuta transaktioner har med verkliga varor och tjänster att göra). Så om Danske Bank 100 miljarder dollar så måste det ha triggat igång larmklockorna ordentligt på FED.

   Skrev ner om dollarns maffiaverksamhet här:
   Dollarn hålls uppe av knarkhandel, krig, korruption och förstörelse av andra länders ekonomi

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s