Vi måste återinföra bruksvärdeshyror och sluta kalla nyliberalismens nyfeodalism för ”fri marknad”

Var det feodala systemet under medeltiden där livegna bönder fick hyra mark av feodalherren en ”fri marknad”? Vad skiljer det från det system som råder i dag där hyresvärdar kan ta ockerhyror genom att maximalt utnyttja den mänskliga rättigheten att bo?

De flesta är dock idag direkt eller indirekt bankernas hyresgäster (indirekt då även hyresvärdar kan sitta i skuld till banker) .

Banken sitter som mellanhand och trissar upp priset mellan köpare och säljare vid en bostadsförsäljning genom att hitta på ”pengar” som de lånar ut . Banken hittar på köpesumman till den som bjuder mest och kluddar dit summan på ”köparens” konto. Den som sätter sig i mest skuld till banken får hyra bostaden av banken. På så sätt kan bankerna få livslånga skuldslavar utan att ha lånat ut en endaste krona. Den sk bostadsmarknaden är mao skuldslavsauktioner som bankerna anordnar.

Bankerna ljuger genom att påstå att de lånar ut kronor till kontokunden. I verkligheten hittar banken på sin egen skuld och ”lånar ut” denna skuld till kundkontot. Bankernas skulder ingår sedan i penningmängden såsom avista i M1 (men inte i den smalare penningmängden M0 – i den ingår bara kronor, dvs kontanter i dagens system). Som ekonomiprofessor Human Minsky uttryckte det:

“Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money”

Ovan har inget med ”marknad” att göra överhuvudtaget. Nyliberalerna har totalt vänt ut och in på alla begrepp.  En ”fri marknad” för de klassiska ekonomerna var en ekonomi fri från feodal parasitism – nyliberalerna har vänt ut och in på begreppet genom att påstå att en fri marknad är en ekonomi där parasitismen får härja fritt.

På sikt dödar nyliberalernas parasitekonomi den reella ekonomin genom att de länder som tillåter nyliberalismen inte kan konkurrera med länder som håller parasitismen i schakt. Så här beskriver ekonomiprofessor Michael Hudson det:

”What if American factory workers were to get all of their consumer goods for nothing. All their food, transportation, clothing, furniture, everything for nothing. They still couldn’t compete with Asians or other producers, because they have to pay up to 43% of their income for rent or mortgage interest, 10% or more of their income for student loans, credit card debt. 15% of their paycheck is automatic withholding to pay Social Security, to cut taxes on the rich or to pay for medical care.

So Americans built into the economy all this overhead. There’s no distinction between growth and overhead. It’s all made America so high-priced that we’re priced out of the market, regardless of what trade policy we have.”

Ekonomiprofessor ”nobel”pristagaren” Angus Deaton uttryckte det så här:

”That is, the fact this economy isn’t what we’ve been told. In reality, it’s largely a rent-seeking based system, in which a meaningful percentage of the people who earn the most money are not only not adding value to society, they’re in fact parasites feeding off the general public.”
Förändringar som måste ske

Gällande hyror:

Bruksvärdessystemet återinförs genom att hyresgästföreningen ges större makt i förhandlingarna samt att allmännyttans hyror bestämmer hur mycket privata värdar får ta ut (dvs mer av de regleringar som begränsade hyresvärdarnas parasitering som fanns förr)

Gällande banker:
Bankerna ska inte få sina skulder (IOU:s) inräknade i penningmängden. Banker ska inte få hitta på sina egna skulder och ”låna ut” dessa samtidigt som de ljuger kontokunden rakt upp i ansiktet genom att påstå att banken lånat ut kronor till kontot.
Istället ska staten skapa pengar med negativ ränta (såsom Silvio Gesell föreslog) så att pengar inte föder pengar (som redan Aristoteles var emot). Lokala valutor bör också gynnas som gynnar den lokala ekonomin.

Generellt borde skatter på icke inarbetade inkomster höjas eller återinföras – såsom, progressiv beskattning, skatt på kapitalvinster, fastighetsskatter, arvsskatter, gåvoskatter etc.  Allt i linje med liberalen Stuart Mills åsikt (se nedan) om att alla inkomster skapade i sömnen bör skattas maximalt. Jag tycker det är rätt tragikomiskt att den klassiska liberalen Stuart Mill i dagens nyliberala samhälle framstår som extremvänster – långt till vänster om Vänsterpartiet. Stuart Mill:

”They grow richer, as it were, in their sleep, without working, risking, or economizing. What claim have they, on the general principle of social justice, to this accession of riches? In what would they have been wronged if society had, from the beginning, reserved the right of taxing the spontaneous increase of rent, to the highest amount required by financial exigencies?”

Notera att ”rent” på engelska kan betyda både hyra och ränta (då de i princip är samma sak).

Det parti som vågar ta upp nyliberalismens parasitekonomi  skulle få ett enormt väljarstöd. Men då måste vi få politiker som väljer allmänintresse före egenintresse – och tyvärr är vi långt därifrån idag.

Tillägg:

Skrev på hyresgästföreningens sida om Lööf och Björklunds förslag om att sk ”marknadshyror” – som mer rätt borde heta parasithyror:

Nyliberalismen måste stoppas nu. Det är så sjukt att de klassiska liberalerna idag framstår som långt till vänster om Vänstern. De klassiska liberalerna gjorde skillnad på att få sin inkomst i sömnen utan egen arbetsinsats och att få inkomst av arbete. De ville bort från det feodala samhället där feodalherren kunde ligga på slottet och suga ut de mer eller mindre livegna böndernas arbete. Stuart Milll skrev t.ex (observera att ordet landlord på engelska både kan betyda godsherre och hyresvärd)

”Landlords grow rich in their sleep without working, risking or economizing. The increase in the value of land, arising as it does from the efforts of an entire community, should belong to the community and not to the individual who might hold title.”

Han skrev också:
”If some of us grow rich in our sleep, where do we think this wealth is coming from? It doesn’t materialize out of thin air. It doesn’t come without costing someone, another human being. It comes from the fruits of others’ labors, which they don’t receive.?”

Samt:
”They grow richer, as it were, in their sleep, without working, risking, or economizing. What claim have they, on the general principle of social justice, to this accession of riches? In what would they have been wronged if society had, from the beginning, reserved the right of taxing the spontaneous increase of rent, to the highest amount required by financial exigencies?”

T.om Adam Smith hade samma åsikt. Enligt dem var en fri marknad en marknad fri från parasitism – nyliberalerna har vänt ut och in på det genom att påstå att en fri marknad ska vara fri för parasiterande på andras arbete.

Hyresvärdar ska ha inkomster i förhållande till de utgifter för underhåll som de lägger ned. Bruksvärdesprincipen måste återinföras där hyresgästföreningen får mer makt samt där de privata värdarnas hyror styrs av allmännyttans hyreshöjningar .

Det är dags att få en ekonomi som slutar gynna parasitism. Dagens Vänster är en tragik (för att inte snacka om sossarna)

—————–

cover_i_sigil
Boken som mekaniskt beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt kan beställas här:
—————————–
Annonser

6 tankar om “Vi måste återinföra bruksvärdeshyror och sluta kalla nyliberalismens nyfeodalism för ”fri marknad”

 1. Det kan väl inte vara en mänsklig rättighet att få en lägenhet subventionerad av exempelvis ”Jockes Fastigheter”.
  Vad är det som säger att Jocke ska bygga hus för sina pengar som han sen ska hyra ut till rabatterade priser? Då slutar det hela med att han helt enkelt inte bygger något alls. Vilket också är ett stort problem.

  Problemet ligger väl ändå i att arbete inte lönar sig tillräckligt mycket. Lönerna kanske borde vara högre så att alla faktiskt har råd att betala för Jockes lägenheter.
  Detta är dock ett helt annat problem.

  Mark i sig är en annan sak. Kanske man skulle få en bit mark av staten när man föds? Då kan man bygga sitt eget hus där och inte vara beroende av Jocke. Men att kräva att Jocke ska ge bort hus är för mycket.

  Sen kommer nästa problem och det är de höjda lönerna. Det innebär att det blir svårt att konkurrera med utlandet. Helt enkelt kommer exempelvis kinesiska företag att vinna över svenska då deras löner är betydligt lägre.

  Detta är ett av de stora problemen med globaliseringen. Den måste stoppas. Annars får vi ett ”race to the bottom” och det tjänar bara storkapitalet på, inte folket.

  I övrigt håller jag med i dina resonemang.

  • Vem har sagt att hyrorna ska vara subventionerade? Bruksvärdesprinicpen har varit till för att hyresvärdar inte ska kunna ta ut ockerhyror och leva som parasiter och få sin inkomst i sömnen.

   Det finns ingen bostadsmarknad – som jag skrev sätter bankerna priserna genom att hetsa bostads”köpare” (som egentligen hyr av banken) genom att hitta på bankens egna skulder som banken ”lånar ut” till kundkontona.

   Som jag skrev dödas den reella ekonomin i de länder om anammar nyliberalismens fria parasiterande. Priserna på bostäder ökar (som en följd av bankernas påhittning av allt mer krediter, se ovan)—–> vilket gör att även hyrorna på hyresrätter ökar —–> vilket gör att lönerna måste öka —–> varvid kostnaderna i landet blir så höga för att landet ska kunna konkurrera med länder som håller sina parasiter i schakt.

   Kopierar in det jag skrev i inlägget om vad detta lett till i USA enligt ekonomiprofessor Michael Hudson:
   ”What if American factory workers were to get all of their consumer goods for nothing. All their food, transportation, clothing, furniture, everything for nothing. They still couldn’t compete with Asians or other producers, because they have to pay up to 43% of their income for rent or mortgage interest, 10% or more of their income for student loans, credit card debt. 15% of their paycheck is automatic withholding to pay Social Security, to cut taxes on the rich or to pay for medical care.

   So Americans built into the economy all this overhead. There’s no distinction between growth and overhead. It’s all made America so high-priced that we’re priced out of the market, regardless of what trade policy we have.”

   Hudson bok ”Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy ” tar upp denna nyliberala parasitering bra.

   Nyliberalerna har t.om gett denna urholkade ekonomi ett namn – ”det postindustriella samhället. Men som ekonomiprofessor Steve Keen brukar säga:

   ”I’ve always said, yes, there is a post-industrial society. It’s called “hunting and gathering””

 2. ”få sin inkomst i sömnen”. Sannerligen ett påhopp på folk som arbetar. Den som bygger ett hus har väl också rätt att sova ibland.
  Om jag bestämmer mig för att bygga ett extra hus på min tomt som jag sen vill hyra ut så borde jag väl rimligen också få ta ut en hyra som motsvarar detta arbete och investering. För att jag sen ska ta risken att stå där utan hyresgäst så vill jag förmodligen ha en slant för detta också. Därför en rimlig vinst.
  Med ditt resonemang ska hyrorna regleras av en instans. Varför inte då också attackera elbolagen så att ingen längre vill bygga nya kraftverk. Även elbolagen tjänar pengar när deras turbiner snurrar på natten. Eller varför inte sätta en gräns på brödpriser, telefonsamtal, försäkringar och kläder.
  Kanske vi lika väl kan införa en gräns på hur mycket el man får använda? Varför ska de rika använda mer el än de fattiga? Kanske en gräns för antal telefonsamtal samt för hur stora husen ska vara.
  Varför inte avsluta med att betala med en av instansens godkända kuponger?
  Om du sen undrar vem som skrev något om brödpriser så var det jag. Det jag gör just nu är att jag drar ditt resonemang lite vidare för att visa att det inte är en lämplig väg att gå. Jag är fullt medveten om att du inte pratat om brödpriser så du slipper ta upp det.

  Om jag vill bygga ett hus som jag sen vill hyra ut för 1 000 000 per månad så har väl inte du med det att göra?
  Om jag vill sälja en limpa bröd för 4 00 spänn till min granne så ser jag inte hur du har med det att göra.

  Låt marknaden vara.
  Om en del av marknaden tar skruv, vilket den mycket väl kan göra i monopolsituationer, så får staten ingripa med statligt finansierade hus.
  Där är vi dock inte idag. Den som vill får gärna dra igång ett nytt byggbolag, arkitektfirma etc.

  En stor del av problematiken är snarare att många byggregler gör det svårt och dyrt att bygga hus.
  Kanske är det detta som borde kritiseras istället och inte arbetande folk.

  • Det var inte mitt påhopp – det var den klassiska liberalen Stuart Mills påhopp – har du läst ett ord av vad jag skrev? Det var tydligt efter din första kommentar att du inte gjort det och än tydligare att du inte läst denna gång heller (eller ens läst min kommentar på din kommentar) Arrogant och nonchalant beteende som jag personligen ser som påhopp (men som troligen är naturligt beteende för dig)

   Du skriver:
   ”Om jag bestämmer mig för att bygga ett extra hus på min tomt som jag sen vill hyra ut så borde jag väl rimligen också få ta ut en hyra som motsvarar detta arbete ”

   Jag har redan svarat på det – dels i inlägget – dels i föregående kommentar – LÄS!

   Ja, elbolagen är definitivt något som borde regleras sedan det privatiserats – och är också vad som skett då elbolagen tagit oskäliga priser (läs nyheterna). Det samma gäller tåglinjer – i Storbritannien återförstatligas järnvägen då de privata företagen tagit oskäliga priser och skitit i underhållet (något hyresvärdar också ofta skiter i). Att förbjuda konsumenten att konsumera el är inte samma sak som att reglera elbolagens oskäliga priser och misskötsel av elnätet (så dum kan du väl ändå inte vara så du tror det?)

   Du skriver:
   ”Låt marknaden vara.”

   Jag har redan i inlägget och i föregående kommentar bemött detta också. En fri marknad var enligt de klassiska liberalerna än marknad fri från parasitism. Att du ser fri parasitism som fri marknad beror på att du är nyliberal (eller maximalt hjärntvättad av nyliberalismen)

   Som sagt, sluta kommentera om du avser att fortsätta vara en arrogant skitstövel som totalt ignorerar och inte bemöter ett ord av vad jag skriver.

   Här har du mer som du kan ignorera bort – men som sagt, kommenterar du inte innehållet i mitt inlägg, mina kommentarer eller i videon nedan så skit i att svara – jag tar bort din nästa arroganta skitstövelkommentar annars – en diskussion bygger på att man respekterar och bemöter den andres argument – gör det! Eller trolla någon annanstans!

 3. @Henrik
  Jag raderade din sista kommentar då du återigen inte bemötte med ett ord varken inlägget eller mina svar till dina kommentarer (det är helt tydligt att du inte ens läser dem). Jag gav dig förhållningsorder då jag inte kommer diskutera med en person som så uppenbart skiter totalt i vad jag skriver i inlägget och i mina svar. Vill du trolla – gör det någon annanstans.

 4. Skrev på hyresgästföreningens sida om Lööf och Björklunds förslag om att sk ”marknadshyror” – som mer rätt borde heta parasithyror:

  Nyliberalismen måste stoppas nu. Det är så sjukt att de klassiska liberalerna idag framstår som långt till vänster om Vänstern. De klassiska liberalerna gjorde skillnad på att få sin inkomst i sömnen utan egen arbetsinsats och att få inkomst av arbete. De ville bort från det feodala samhället där feodalherren kunde ligga på slottet och suga ut de mer eller mindre livegna böndernas arbete. Stuart Milll skrev t.ex (observera att ordet landlord på engelska både kan betyda godsherre och hyresvärd)

  ”Landlords grow rich in their sleep without working, risking or economizing. The increase in the value of land, arising as it does from the efforts of an entire community, should belong to the community and not to the individual who might hold title.”

  Han skrev också:
  ”If some of us grow rich in our sleep, where do we think this wealth is coming from? It doesn’t materialize out of thin air. It doesn’t come without costing someone, another human being. It comes from the fruits of others’ labors, which they don’t receive.?”

  Samt:
  ”They grow richer, as it were, in their sleep, without working, risking, or economizing. What claim have they, on the general principle of social justice, to this accession of riches? In what would they have been wronged if society had, from the beginning, reserved the right of taxing the spontaneous increase of rent, to the highest amount required by financial exigencies?”

  T.om Adam Smith hade samma åsikt. Enligt dem var en fri marknad en marknad fri från parasitism – nyliberalerna har vänt ut och in på det genom att påstå att en fri marknad ska vara fri för parasiterande på andras arbete.

  Hyresvärdar ska ha inkomster i förhållande till de utgifter för underhåll som de lägger ned. Bruksvärdesprincipen måste återinföras där hyresgästföreningen får mer makt samt där de privata värdarnas hyror styrs av allmännyttans hyreshöjningar .

  Det är dags att få en ekonomi som slutar gynna parasitism. Dagens Vänster är en tragik (för att inte snacka om sossarna)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s