Det finns ingen bostadsmarknad – det är skuldslavsauktioner som bankerna anordnar!

 

cover_i_sigil
Boken som mekaniskt beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt kan beställas här:
—————————–

 

FAN! Jag fick ett återfall då jag hittade den här sajten om bostadspolitiken där den förre kristdemokratiske bostadsministerns Attefall hjälper bankerna med att ljuga. Det är helt perverst att en sk kristen gör i princip allt för att dölja bankernas ocker och bedrägeri. Att Kristus (i den mån han nu funnits) i bibeln kastade ut månglarna ut templet tycks totalt gått förbi Attefalls moraliska kompass.

För hela sajten, liksom all media, utgår från lögnen att det existerar något som heter bostadsmarknad.  Denna lögn grundar sig i sin tur på lögnen att bankerna bara sysslar med att vara en mellanhand mellan de som kan avvara kronor till banken (genom att sätta in pengar på banken som banken lånar) och de som vill låna kronor (dvs bankens utlåning av samma kronor). Banken påverkar mao inte den sk ”bostadsmarknaden” alls enligt denna extremt naiva modell. Så här tror folk i allmänhet att det går till när man köper ett hus (men jag tvivlar på att Attefall är så extremt naiv – han är bara en hycklande ”kristen”):

1

När du köpt huset av Nisse tror du att du betalat huset med kronor då banken (ljugit) och sagt att ditt konto nu innehåller kronor som överförts till Nisses konto, se bilden nedan:

2

Men ovan är, som sagt,  EN TOTAL LÖGN. Ditt konto hos banken kan inte innehålla kronor – det kan bara innehålla bankens skuld till dig. Nedan bild visar detta:

3

Banken kan mao OMÖJLIGT ”låna ut” kronor till ditt konto då ditt konto PER DEFINITION enbart kan innehålla bankens egna skuld TILL DIG! När banken påstår sig ”låna ut” till ditt konto hittar därför banken på sin egen skuld som den sedan ”lånar ut” till ditt konto. Observera orden ”HITTAR PÅ” – för de 4 miljoner  på bilden nedan som kommer in på ditt konto HITTAR banken PÅ vid det likaså PÅHITTADE LÅNETILLFÄLLET (återigen: notera att jag INTE skriver 4 miljoner kronor då bankens skuld på kronor omöjligt kan vara kronor):

4

Du betalar sedan Nisse med BANKENS PÅHITTADE SKULD. Nisse får 4 miljoner mer av bankens skuld på sitt konto medans ditt innehav av bankens skulder raderas (dvs, det står 0 på ditt konto) – se nedan bild:

5

Säg att det är fler som bjuder på Nisses hus. Säg att du och Per bjuder över varandra. Då gäller nedan:

6

Säg att du ”vann” budgivningen över Per. Banken hittar då på 4 miljoner av sina egna skulder som de skriver på ditt konto. Du betalar sedan Nisse med dessa 4 miljoner av bankens egna skulder såsom nedan bild beskriver:

7

Det är mao banken, såsom mellanhand, som sätter priset på ditt kommande skuldslaveri till banken genom att trissa upp priset i skuldslavsauktionen där du och Per deltog. Det är mao ingen ”bostadsmarknad” – det är ett gigantiskt parasitärt bedrägeri där bankerna kan mjölka skuldslavar genom att få skuldslavarna att bjuda över varandra i sitt kommande skuldslaveri till banken. Bankerna anordnar mao skuldslavsauktioner  som är så parasitära att Shylock framstår som en ren amatör .  Banken har ju inget gjort mer än hittat på sin egen skuld som banken ”lånat ut” – Shylock lånade ju i alla fall ut något!. Se nedan bild:

8

Attefalls moraliska ättestupa är mao avgrundsdjup!


Tillägg: Faktum är att ovan bara är en variant av det parasitära feodala system som t.om klassiska liberala ekonomer, såsom Stuart Mill och Adam Smith ville bort från. Både Smith och Stuart Mill ansåg att feodal parasitism inte hade något med marknad att göra. Nyliberalerna har istället vänt ut och in på allt som dessa herrar skrev och gjort parasitism till ekonomins mål och mening.

Feodalherrarna hyrde ut land till livegna bönder och kunde leva i lyx genom att suga ut dessa (Tolstoj mådde så dåligt av att vara en feodal parasit att han gick ut på åkern och arbetade med bönderna). Dagens feodalherrar, bankirerna, parasiterar genom att hyra ut bankernas påhittade egna skulder (sk IOU:s) till kundkonton till framför allt boskuldslavar. Samma parasitism – bara olika förklädnad. Och som sagt -t.om de klassiska ekonomerna Mill och Smith  var emot denna form av parasitism där parasiterna fick sin inkomst i sömnen medan andra arbetade åt dem. Stuart Mill ansåg t.ex att dessa parasiters inkomst skulle skattas så maximalt  som möjligt:

”They grow richer, as it were, in their sleep, without working, risking, or economizing. What claim have they, on the general principle of social justice, to this accession of riches? In what would they have been wronged if society had, from the beginning, reserved the right of taxing the spontaneous increase of rent, to the highest amount required by financial exigencies?”

Mill skrev också:

If some of us grow rich in our sleep, where do we think this wealth is coming from? It doesn’t materialize out of thin air. It doesn’t come without costing someone, another human being. It comes from the fruits of others’ labors, which they don’t receive.

Ekonomiprofessor Andrew Sayer beskriver i sin bok ”Why We Can’t Afford the Rich”vad Mill och Smith tyckte om feodal parasitism. Likaså beskriver ekonomiprofessor Michael Hudsons i sin bok ”Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy” samma sak. Två böcker som alla (framför allt hjärntvättade ekonomer) borde läsa. Här är en föreläsning som Sayer gav i samband med att hans bok gavs ut:

Annonser