Nyliberalernas införande av parasitära ”marknadshyror” dödar den reella ekonomin

serveimage

Hur svårt ska det vara att se kopplingen mellan nyliberalernas ”det postindustriella samhället” och ökade bostadspriser och ”marknadshyror” – dvs neofeodalism.

Feodalherren satt på slottet och hyrde ut mark till livegna bönder och sög ut dessa utan att själva behöva arbeta. Dagens feodalherrar, dvs bankirer och hyresvärdar, får en motsvarande arbetsfri inkomst utan att arbeta. Det är bara en annan variant av den medeltida rentier-feodalismen förklädd i svammel om marknad. De klassiska liberalerna (t.x Sturt Mill och Adam Smith) ville skatta denna form av parasitism så maximalt som möjligt – de ville bort från feodalism. Nyliberalerna vill återinföra neofeodalismen genom att kalla parasitism för en del av ”marknadsekonomin” . Keynes ville avliva rentierparasiterna (dvs de som får sin inkomst i sömnen genom att suga ut andra) , i ”The General Theory of Employment, Interest and Money” skrev Keynes;

”it would mean the euthanasia of the rentier,”

Så det var inte bara kommunister som såg det sjuka i att, såsom nyliberalerna gör, upphöja parasitism till ”marknadsekonomi”. Tvärtom dödar neofeodalismen som nyliberalerna inför den verkliga ekonomin. Genom att pressa upp priserna på boendet blir levnadskostnaderna högre i de länder där nyliberalernas feodalism införs. Samtidigt drabbas även företagen direkt av att även deras hyror stiger vilket leder till att de får än svårare att konkurrera med länder där nyliberalernas parasitvurmande hålls i schakt (dvs där hyresvärdar inte får ta vilka jävla ockerhyror som helst och bankerna inte får pressa upp priserna vid bostadsköp till fantasipriser). Till slut dör den inhemska industrin och nyliberalerna kallar det tomma skalet för ”det postindustriella samhället” . När en värd är utsugen flyttar sig den nyliberala parasiten sig till ett annat land som den kan suga ut. För att fixa det krävs öppna gränser för kapital – det är vad den nyliberala sk ”frihandeln” egentligen handlar om – att ge det parasiterande kapitalet makt att flytta från land till land och suga ut allt – de länder som försvarar sig som mot parasitismen bombas av USA till underkastelse eller isoleras genom banksystemet.

Så nu står vi här i i Sverige vid den nyliberala ättestupan kallad ”det postindustriella samhället” där alla ska, såsom bankirer och hyresvärdar, leva på att suga ut någon annan. När bostadsbubblan spricker finns ingen reell ekonomi kvar – en ekonomi kan inte i evighet bara baseras på konsumtion. Som ekonomiprofessor Steve Keen brukar säga:
”I’ve always said, yes, there is a post-industrial society. It’s called “hunting and gathering” ”

————————————–

cover_i_sigil

Boken som mekaniskt beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt fungerar kan beställas här:
Annonser