Sammanfattningar om bedrägeriet kallat penningsystem

cover_i_sigil
Boken som mekaniskt beskriver hur bank och penningsystemet rent mekaniskt kan beställas här:
—————————–

 

Jag har för avsikt att återigen försöka att sluta skriva på den här bloggen (för vilken gång i ordningen? 🙂 ) då jag känner mig tjatig och trampar vatten. Jag har därför försökt sammanställa de inlägg som jag anser ger bäst redogörelse för hur det parasitära finansiella systemet är uppbyggt i en systematisk ordning. Om någon vill att jag föreläser eller bli intervjuad om penning och banksystemet skulle jag kunna tänka mig att ställa upp på det (jag kommer dock inte ställa upp för nazist eller fascist-organisationer). Skriv i så fall en kommentar på min andra blogg: Art, inventions and the stuff in between

Jag står helt utanför något parti (fan! Jag kommer inte ens ihåg när jag röstade sist) och vill inte bli förknippad med något parti då jag anser att vara mot finansiell parasitism är oberoende av partitillhörighet.

Nedan inlägg tar upp hur systemet är mekaniskt uppbyggt med förklaringar till varför clearingen behövs på Riksbanken samt hur det hänger ihop med reporänta, stibor-räntan etc:

En enkel berättelse som enkelt beskriver grunderna för bankernas bedrägeri, kan vara en bra intro:

En enkel berättelse om hur bankernas bedrägeri fungerar

Clearingen på Riksbanken är egentligen ganska enkel att principiellt förstå – det är fråga om en enkel kvittning. Det här inlägget kan vara en bra ingång som kanske underlättar förståelsen för de kommande inläggen.

Clearingen = kärnan i bankernas bedrägeri

Det är viktigt att man förstår att bankernas skulder (sk IOU:S – dvs våra kontoinnehav hos banken) INTE ÄR pengar (dvs kronor, dvs centralbankspengar). Nedan inlägg klargör grafiskt enkelt att det finns två olika sorters kronor (centralbankspengar) och att bankernas skulder (ditt och mitt kontoinnehav) omöjligt kan vara pengar (dvs kronor).

Centralbankspengar, dvs kronor, är pengar. Bankernas skulder, dvs ditt kontoinnehav, är INTE pengar!

Nedan inlägg är mer ingående med många illustrationer och balansräkningar:

”Crash course” i hur penning och banksystemet fungerar

Nedan inlägg  tar upp samma sak men vinklat lite annorlunda (många illustrationer också i detta inlägg):

Hur storbankernas skuldslavsystem mekaniskt är uppbyggt

Tror man kan förstå nedan inlägg utan att ha läst ovan då det innehåller många illustrationer. Beskriver relationen mellan reporäntan och stiborräntan och hur negativ reporänta lett till högre räntor på bostads”lån”  i Schweiz (jag skriver ”lån” då banken inget lånat ut):

Den negativa räntan kan pressa upp räntan för boskuldslavarna

Genom att förstå clearingen är det lätt att förstå att betal och penningsystemet är naturliga monopol som staten ska ta hand om:

Staten bör ta över penning och betalsystemet från bankerna då de är naturliga monopol

 

Nedan inlägg tar upp vilka lögner som bankerna måste använda för att dölja parasitismen utifrån axiomet att en bank endast kan ”låna ut” bankens egna skulder (sk IOU:s) till ett kundkonto :

Lögnerna som bankernas skuldslavsystem kallat penningsystem grundar sig på

En historisk formell strikt redogörelse (med många illustrationer) hur bankerna skapat skuldsedlar på skuldsedlar (IOU:s) i absurdum och satt allt i skuld med påhitten:

Historien om bankernas skapande av skuldslavsamhället.

Nedan visar med elementär mängdlära vad den sk penningmängden består av och bankernas lögner därikring:

Att bankernas skulder, dvs ditt och mitt kontoinnehav, ingår i penningmängden är grunden för bankernas bedrägeri

Lögnen om att det finns något som kallas bostadsmarknad:

Det finns ingen bostadsmarknad – det är skuldslavsauktioner som bankerna anordnar!

 

Hur USA-imperiet har sugit ut resten av världen genom att dollarn har varit världens clearingvaluta:

Dollarns utsugningsmekanism enkelt förklarat med många illustrationer:

Det finns ingen ”valutamarknad”

Hur Keynes Bancor-förslag var ämnat att förhindra att imperier kunnat suga ut andra länder genom valutan samt hur hans förslag skulle kunna användas lokalt för att skydda lokal ekonomi från utsugning:

Hur världen kan stoppa bankirerna från att återigen starta ett nytt världskrig

Hur USA:s dollarimperium hotas av att alternativ dyker upp och vilka konsekvenser och hur det kommer drabba USA (och Sverige):

Imploderande imperiet USA kommer suga ut vasallstaten Sverige innan imperiet börjar kannibalisera på sig själv.

Hur dollarn gynnats av droghandel och svarta marknader:

Afghanistan – det tredje opiumkriget

 

Hur nyliberalerna hjärntvättat oss till att tro att parasitära finansiella ”tjänster” är en del av den riktiga ekonomin (t.o.m tvärtemot vad de klassiska liberalerna, såsom Stuart Mill och Adam Smith, ansåg) och hur detta lett till ett skuldslavsamhälle:

Vänsterpartiet har svikit totalt och hamnat höger om liberalerna

Dagens liberalism är förtäckt slaveri

Hur USA använt sitt dollarmonopol i kombination med lögner om nyliberal ”frihandel” för att suga ut länder:

Hyperinflation och svält är en del av USA:s härskande genom dollarn

 

Lösningar:

Finns mycket om lösningar i inläggen om den mekaniska uppbyggnaden av penningsystemet ovan. Kanske lägger till några länkar när jag har tid och lust.

Stoppa finansparasitismen nu!

Framtidens motstånd, framtidens demonstrationer

Övrigt:

Om hur företag blev personer genom att förfalska ett domslut i USA och vilka följder detta fått när företagen kontrollerar staten och sätter demokratin ur spel. Inte ens Vänsterpartiet av idag (som är ett skämt) skulle våga införa de ”charter” som reglerade företagens verksamhet i USA på 1800-talet.

Jag vill ha mer ekonomisk vilda västern!

Om varför guld bara är en variant av dagens skuldslavs-system och en räddningsplanka för bankerna då guld också måste baseras på skuldsedlar (sk IOU:s) – många illustrationer:

Guld är inte pengar

Jag käftade med Moderaten Jörgen Andersson (suppleant i finansutskottet och näringsutskottet) om penningsystem efter Jörgens dryga. arroganta och överlägsna bemötande av Miljöpartiets Annika Lillemets anförande i Riksdagen där hon på ett väldigt ödmjukt och fint sätt försökte debattera en penningreform, Som visas i inlägget är Jörgen gravt okunnig om hur penningsystemet fungerar och ägnar sig åt allehanda härskartekniker istället för att diskutera sakfrågan. Då han sakligt inte kunde bemöta blev han tyst(ad?) och raderade t.o.m kommentarer kring penningsystemet från sin blogg.

Jag käftar med riksdagsman J. Andersson om Chicagoplanen

Lägger till min kommentar till ”Farfar” nedan om hur ”vår demokrati” egentligen bara är en finansiell diktatur syftandes till att maximera skuldslaveriet till finansparasiterna. Politikerna är antingen nyttiga idioter åt finansparasiterna (vilket troligen stämmer på Jörgen ovan) eller medvetna medlöpare (såsom t.ex Anders Borg, Reinfeldt, Östros, Sundström, Åsbrink etc) som blir belönade med höga poster inom  finansparasit-verksamheten efter att de avslutat sin politikerkarriär:

Liksom alla pyramidspel kan bankernas pyramidspel bara hållas uppe genom att det ständigt växer och ingen plockar ut pengar från pyramidspelet. Därav kravet på oändlig tillväxt på en ändlig värld. Och som du skriver kommer bankerna driva den här världen över ättestupan om de får fortsätta.

”Demokratin” i väst är kommen från just bankernas behov av expansion av deras pyramidspel. Bankerna har kapat ”demokratin”/staten och gjort politiker till inpiskare av skuldslavar (om inte annat så genom skatten – som ju går till att ”betala av” de påhittade skulderna till bankerna). Kopierar lite text jag skrev i ett gammalt inlägg hur Michael Hudson förklarar detta:


Ekonomiprofessor Michael Hudson har skrivit bra om finansmakten historiskt och dess förhållande till den demokrati

Enligt Hudson har i årtusenden det cykliska förloppet varit:

1) Människorna i samhället skuldförslavas och samhället hamnar i en diktatur styrd av de som äger skuldslavarna

2)Skuldslavarna har gjort demokratisk revolt och fått skuldsaneringar

3)Skulder har ansamlats och nya skuldslavar skapats varvid samhället hamnat i punkt 1) igen

Så finansmakten har alltid strävat efter diktatur baserad på skuldslaveri medan “pöbeln” strävat efter skuldavskrivningar och demokrati enligt Hudson.

Men det fanns en brist för finansmakten i att vara för envälde och diktatur. När finansmakten t.ex skuldsatte en kung dog skulden med kungen. För att överbrygga det problemet började finansmakten stödja demokratin. Då kunde finansmakten skuldsätta en stat istället och göra skulden tidsmässigt obegränsad samt göra alla i samhället till skuldslavar genom staten och skatten. Hudson skriver:

““Anyone who gave credit to a prince knew that the repayment of the debt depended only on his debtor’s capacity and will to pay. The case was very different for the cities, which had power as overlords, but were also corporations, associations of individuals held in common bond. According to the generally accepted law each individual burgher was liable for the debts of the city both with his person and his property.”

The financial achievement of parliamentary government was thus to establish debts that were not merely the personal obligations of princes, but were truly public and binding regardless of who occupied the throne. This is why the first two democratic nations, the Netherlands and Britain after its 1688 revolution, developed the most active capital markets and proceeded to become leading military powers. What is ironic is that it was the need for war financing that promoted democracy, forming a symbiotic trinity between war making, credit and parliamentary democracy which has lasted to this day.”

Mao så länge finansmakten har makten lever vi under en finansdiktatur och det finns ingen verklig demokrati och vi lever hela tiden på randen till krig då dessa finansparasiter kan sätta staterna i än mer skuld genom att anordna krig

 

Annonser